Select Page

Ta kontakt med oss

La oss snakke om prosjektet ditt

Addresse

Industriveien 6, 1473 Lørenskog

Telefon

Mobil: 40 05 03 04

Email

Post@signalelektro.no

Kontakt oss

Faresignaler

Hvis støpsler, stikkontakter eller sikringer blir unormalt varme, er dette er faresignal.

Skjøteledninger

Støpsler og skjøtekontakter er svake ledd i elektriske installasjoner. Montér derfor tilstrekkelig antall med faste stikkontakter.

Termostatsvikt

Ta alltid ut støpselet etter bruk. Mange apparater er utstyrt med termostat. Går denne i stykker, kan temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann.

Tørrkoking

Hvis du har lett for å glemme å skru av kokeplaten, finnes det utkoblingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid.